آرشیو برچسب های: یوفکا

یوفکا یک خمیر بسیار نازک است که در آشپزی و شیرینی‌پزی استفاده بسیار دارد.