کباب پز خانگی

7,040,000تومان11,040,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,990,000تومان9,990,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,990,000تومان9,990,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,040,000تومان8,840,000تومان
انتخاب گزینه ها
2,690,000تومان4,690,000تومان
انتخاب گزینه ها

باربیکیو گازى

کباب‌پز گازی استیل

1,010,000تومان1,910,000تومان
انتخاب گزینه ها