پر فروش ترین محصولات

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

65,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

35,000تومان40,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

20,000تومان30,000تومان

تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

50,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۲

110,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

20,000تومان

آموزش پخت کباب‌هاى ایرانى و خارجى

اینستاگرام آتش مهر