محصولات فروشگاه کباب پز و باربیکیو آتش مهر

باربیکیو آیلند

باربیکیو آیلند ۱۰۱

18,950,000تومان22,100,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,750,000تومان9,000,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,050,000تومان8,100,000تومان
انتخاب گزینه ها
4,650,000تومان7,900,000تومان
انتخاب گزینه ها
4,650,000تومان7,800,000تومان
انتخاب گزینه ها
3,950,000تومان7,000,000تومان
انتخاب گزینه ها
3,950,000تومان6,900,000تومان
انتخاب گزینه ها
2,100,000تومان3,700,000تومان
انتخاب گزینه ها
725,000تومان1,390,000تومان
انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

اجاق خوراک پزی

800,000تومان
انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

500,000تومان600,000تومان
انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

کاور کباب پز ۱۰۰

250,000تومان350,000تومان
انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک 103

300,000تومان
افزودن به سبد خرید

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک ۱۰۲

250,000تومان
افزودن به سبد خرید

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

100,000تومان220,000تومان
انتخاب گزینه ها
120,000تومان150,000تومان
انتخاب گزینه ها
90,000تومان130,000تومان
انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

70,000تومان90,000تومان
انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۲

27,000تومان90,000تومان
انتخاب گزینه ها