محصولات فروشگاه کباب پز و باربیکیو آتش مهر

باربیکیو آیلند

باربیکیو آیلند 101

15,840,000تومان
4,530,000تومان7,140,000تومان
3,970,000تومان6,490,000تومان
3,870,000تومان6,490,000تومان
3,870,000تومان6,240,000تومان
3,320,000تومان5,840,000تومان
3,320,000تومان5,590,000تومان
1,730,000تومان3,050,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
1,700,000تومان
599,000تومان1,049,000تومان

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

350,000تومان450,000تومان

تجهیزات جانبى

کاور کباب پز 100

205,000تومان280,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک 103

250,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک ۱۰۲

205,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

سنگ پیتزا ۱۰۰

200,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

100,000تومان180,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

85,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

60,000تومان70,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۲

20,000تومان66,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

30,000تومان49,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

30,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

توقف تولید

پایه ۱۰۰

در انبار موجود نمی باشد

توقف تولید

هود ۱۰۰

در انبار موجود نمی باشد