محصولات فروشگاه کباب پز و باربیکیو آتش مهر

باربیکیو آیلند

باربیکیو آیلند 101

14,700,000تومان
4,120,000تومان6,510,000تومان
3,620,000تومان5,910,000تومان
3,520,000تومان5,910,000تومان
3,520,000تومان5,670,000تومان
3,020,000تومان5,310,000تومان
3,020,000تومان5,070,000تومان
1,570,000تومان2,770,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
1,700,000تومان
549,000تومان949,000تومان

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

308,000تومان418,000تومان

تجهیزات جانبى

کاور کباب پز 100

187,000تومان254,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک 103

225,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

سنگ پیتزا ۱۰۰

187,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک ۱۰۲

187,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

110,000تومان137,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

77,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

55,000تومان66,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۲

16,500تومان59,400تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

27,500تومان44,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

27,500تومان
در انبار موجود نمی باشد

توقف تولید

پایه ۱۰۰

در انبار موجود نمی باشد

توقف تولید

هود ۱۰۰

در انبار موجود نمی باشد