-3%
2,380,000تومان 2,300,000تومان
-7%
1,400,000تومان 1,300,000تومان

تجهیزات جانبى

پایه ۱۰۰

شروع قیمت از 50,000تومان

تجهیزات جانبى

جا سیخی ۱۰۰

15,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۱

17,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۱

شروع قیمت از 100,000تومان

تجهیزات جانبى

فندک ۱۰۰

10,000تومان
شروع قیمت از 1,550,000تومان
شروع قیمت از 1,200,000تومان
شروع قیمت از 900,000تومان
شروع قیمت از 200,000تومان
شروع قیمت از 550,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
شروع قیمت از 270,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
شروع قیمت از 610,000تومان
شروع قیمت از 320,000تومان
شروع قیمت از 1,200,000تومان
شروع قیمت از 1,550,000تومان
شروع قیمت از 1,300,000تومان
شروع قیمت از 1,700,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

كباب پز ذغالى

منقل دمنده دستی ۱۰۰

25,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

هود ۱۰۰

شروع قیمت از 80,000تومان