توجه: به فرم‌هایی که کامل پر نشده‌اند و یا فرم‌های فاقد مدارک مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱- مشخصات فردی

۲- مشخصات تحصیلی

۳- گواهی نامه ها

گواهی نامه شماره ۱

اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

گواهی نامه شماره ۲

اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

گواهی نامه شماره ۳

اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

گواهی نامه شماره ۴

اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

گواهینامه شماره ۵

۴- سوابق کاری

سابقه کار شماره ۱

افزودن سابقه کار بیشتر

سابقه کار شماره ۲

افزودن سابقه کار بیشتر

سابقه کار شماره ۳

افزودن سابقه کار بیشتر

سابقه کار شماره ۴

افزودن سابقه کار بیشتر

سابقه کار شماره ۵

۵- معرفی نامه


لطفا تصویر کلیه گواهی نامه ها و مدارک لازم را به صورت یک فایل zip و یا pdf ارسال فرمایید. حداکثر حجم فایل ارسالی ۶ مگابایت می‌باشد.