(درخواست نمایندگی خدمات(کد سرویس‌کار

درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

شرایط اخذ کد سرویس‌کار

 • حداقل 3 سال سابقه کار داشته باشد
 • کارت پایان خدمت سربازی داشته باشد
 • سوء پیشینه نداشته باشد
 • ابزار و لوازم کار کافی داشته باشد
 • اوراق ضمانت به مبلغ مورد تایید ارائه دهد .

جهت ثبت درخواست نمایندگی خدمات(کد سرویس‌کار) لطفا فرم زیر را به طور دقیق تکمیل نمایید.

  مدارك ارسالی صرفا جهت تكمیل پرونده درخواست نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش می‌باشد و اعطای نمایندگی منوط به تایید نهایی كمیته مربوطه خواهد بود.
  بدیهی است به فرم‌ها و مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن 04134210323 بخش امور نمایندگان تماس حاصل فرمایید.