کباب پز

باربیکیو آیلند

باربیکیو آیلند ۱۰۱

19,950,000تومان24,300,000تومان
انتخاب گزینه ها
7,250,000تومان10,800,000تومان
انتخاب گزینه ها
6,350,000تومان9,900,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,550,000تومان8,900,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,150,000تومان8,700,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,150,000تومان8,600,000تومان
انتخاب گزینه ها
4,350,000تومان7,700,000تومان
انتخاب گزینه ها
4,350,000تومان7,600,000تومان
انتخاب گزینه ها
2,300,000تومان4,100,000تومان
انتخاب گزینه ها

باربیکیو گازى

کباب‌پز گازی استیل

860,000تومان1,710,000تومان
انتخاب گزینه ها