تجهیزات جانبى

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

350,000تومان450,000تومان

تجهیزات جانبى

کاور کباب پز 100

225,000تومان310,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک 103

275,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک ۱۰۲

225,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

سنگ پیتزا ۱۰۰

200,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

100,000تومان200,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

100,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

80,000تومان90,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۲

21,000تومان90,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

50,000تومان80,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

50,000تومان