تجهیزات جانبى

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

600,000تومان

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

500,000تومان550,000تومان

تجهیزات جانبى

کاور کباب پز 100

250,000تومان350,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک 103

300,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

شلف چدن استیک ۱۰۲

250,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

100,000تومان220,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

سنگ پیتزا ۱۰۰

200,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

110,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

70,000تومان90,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

90,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۲

27,000تومان90,000تومان