تجهیزات جانبى

اجاق پلوپز ۱۰۰

40,000تومان100,000تومان

تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

نمره 3.00 از 5
50,000تومان

تجهیزات جانبى

باد بزن دستی ۱۰۰

3,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

پایه ۱۰۰

40,000تومان100,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

نمره 5.00 از 5
15,000تومان25,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

15,000تومان

تجهیزات جانبى

جا سیخی ۱۰۰

15,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

100,000تومان210,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

نمره 4.00 از 5
15,000تومان25,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۰

5,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۱

16,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۲

8,000تومان20,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۰

45,000تومان80,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۱

70,000تومان150,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

45,000تومان120,000تومان

تجهیزات جانبى

فندک ۱۰۰

10,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

هود ۱۰۰

80,000تومان230,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

هود ۱۰۱

80,000تومان230,000تومان