فرم استخدام در شرکت آتش مهر آداک

    توجه: به فرم‌هایی که کامل پر نشده‌اند و یا فرم‌های فاقد مدارک مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    ۱- مشخصات فردی

    ۲- مشخصات تحصیلی

    ۳- گواهی نامه ها

    گواهی نامه شماره ۱

    اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

    گواهی نامه شماره ۲

    اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

    گواهی نامه شماره ۳

    اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

    گواهی نامه شماره ۴

    اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

    گواهینامه شماره ۵

    ۴- سوابق کاری

    سابقه کار شماره ۱

    افزودن سابقه کار بیشتر

    سابقه کار شماره ۲

    افزودن سابقه کار بیشتر

    سابقه کار شماره ۳

    افزودن سابقه کار بیشتر

    سابقه کار شماره ۴

    افزودن سابقه کار بیشتر

    سابقه کار شماره ۵

    ۵- معرفی نامه


    لطفا تصویر کلیه گواهی نامه ها و مدارک لازم را به صورت یک فایل zip و یا pdf ارسال فرمایید. حداکثر حجم فایل ارسالی ۶ مگابایت می‌باشد.