کباب پز ذغالی

کباب پزهای ذغالی سری آتشدان جهت استفاده در محیط هایی که به سوخت گاز دسترسی ندارید طراحی شده است.طراحی گرد سرپوش موجب گردش هوای گرم در داخل محفظه پخت شده و شما می توانید با بستن درب، همانند یک فر از کباب پزتان استفاده کنید.

استیک پز ذغالی سری وستا جهت استفاده در محیط هایی که به سوخت گاز دسترسی ندارید طراحی شده است.البته طرفداران دوآتشه استیک با طعم اصیل دودی ممکن است در هر صورت از این استیک پز برای پخت کباب استفاده نمایند.