کباب پز ذغالی

کباب پزهای ذغالی سری آتشدان جهت استفاده در محیط هایی که به سوخت گاز دسترسی ندارید طراحی شده است.طراحی گرد سرپوش موجب گردش هوای گرم در داخل محفظه پخت شده و شما می توانید با بستن درب، همانند یک فر از کباب پزتان استفاده کنید.