560,000تومان1,050,000تومان
410,000تومان800,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
510,000تومان1,000,000تومان

كباب پز ذغالى

منقل دمنده دستی ۱۰۰

25,000تومان