كباب پز و باربیکیو گازى

8,640,000تومان15,640,000تومان
انتخاب گزینه ها
7,590,000تومان14,590,000تومان
انتخاب گزینه ها
7,040,000تومان14,040,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,990,000تومان12,990,000تومان
انتخاب گزینه ها
6,640,000تومان12,940,000تومان
انتخاب گزینه ها
5,040,000تومان11,340,000تومان
انتخاب گزینه ها
2,690,000تومان4,690,000تومان
انتخاب گزینه ها

باربیکیو گازى

کباب‌پز گازی استیل

1,010,000تومان1,910,000تومان
انتخاب گزینه ها