تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبى

اجاق تابشی

2,050,000تومان
افزودن به سبد خرید

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

550,000تومان700,000تومان
انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

استیک پز چدنی ۱۰۲

400,000تومان
افزودن به سبد خرید

تجهیزات جانبى

سبد ذغال ۱۰۰

190,000تومان320,000تومان
انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

80,000تومان100,000تومان
انتخاب گزینه ها

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

80,000تومان
افزودن به سبد خرید