آرشیو برچسب های: فیلو

فیلو نوعی خمیر است که بسیار نازک است. خمیر فیلو برای تهیه انواع شیرینی و رولت استفاده می‌شود.